Search

Clip nhóm Bảo Kê quán Bar - khách bố láo là đập(knock out cả 100 em)

285126

Clip nhóm Bảo Kê quán Bar - khách bố láo là đập(knock out cả 100 em)

Added by MrShjnn3e on 2012-05-30

Website: http://tinsoc.us
Nhóm Nhân viên An ninh này chắc là thứ dữ rồi , nhìn thằng nào thằng nấy lỳ lợm quá ...
Khách bố láo là tụi nó đập rụng hết ... Đập ác thật ...
Related Videos: