Clip nhóm Bảo Kê quán Bar - khách bố láo là đập(knock out cả 100 em)

MrShjnn3e

MrShjnn3e

Published on 2012-05-29
285,126
Website: http://tinsoc.us Nhóm Nhân viên An ninh này chắc là thứ dữ rồi , nhìn thằng nào thằng nấy lỳ lợm quá ... Khách bố láo là tụi nó đập rụng hết ... Đập ác thật ...
google-plus facebook twitter tumblr reddit pinterest2